.
Người Cà Mau nấu chè trôi nước bằng loại đường gì?

Người Cà Mau nấu chè trôi nước bằng loại đường gì?

Đường tuy là một loại gia vị nhỏ trong món chè thôi, nhưng đường lại đóng vai trò rất quan trọng quyết định đến chất lượng của món chè đấy. Thông thường, đường phèn và đường thốt nốt sẽ là sự lựa chọn hợp lí hơn cả, nó giúp cho món chè ngọt mà không...